ช้างไทยในอดีต
ในอดีตประเทศไทยมีการใช้ช้างในการทำสงคราม เป็นพาหนะในการคมนาคม ใช้ช้างในอุตสาหกรรมทำไม้ และใช้ช้างสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ช้างจึงนับว่าสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งช้างยังเคยได้รับการยกย่องและเกียรติเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเพื่อให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างจึงมีประกาศกำหนด "วันช้างไทย" ขึ้นในวันที่ …
เมื่อคลอดแล้วช้างจะเดินได้เลยไหม
ลูกช้างที่เกิดใหม่จะมีเยื่อบาง ๆ หุ้มอยู่ แม่รับจะช่วยฉีกเยื้อนี้ออก หรือบางครั้งแม่ช้างก็จะฉีกเอง ลูกช้างจะนอนตะแคงนิ่ง ๆ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง …
โตแค่ไหนถึงจะตั้งครรภ์ได้
ช้างตัวเมียที่ร่างกายสมบูรณ์จะเริ่มมีลูกได้ตั้งแต่อายุ 15-16 ปีขึ้นไปจนถึง 50 ปี ตลอดชีวิตของแม่ช้างแต่ละเชือกอาจมีลูกได้ 3-4 เชือก โดยปกติแม่ช้างจะตกลูกได้เพียงครั้งละ 1 …
3#Idiomscategory
สำนวนช้างๆ วันนี้เสนอคำว่า “The elephant in the room” "there is an …
จะรู้ได้ไงว่าช้างท้อง
แม่ช้างแต่ละเชือกจะใช้เวลาในการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนานถึง 22 เดือน หรือประมาณ 2 ปี กว่าจะตกลูก หากตั้งครรภ์ลูกเพศผู้จะใช้เวลาประมาณ 21 เดือน …
งาของช้างบอกอะไรเราได้บ้างนะ
.หลายคนน่าจะคงยังไม่ทราบว่า งาช้างที่สวยงาม และดูน่าเกรงขามนั้นมันคือ ส่วนที่เป็นฟันหน้าของช้าง ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น เป็นอาวุธ ช่วยในการยึดจับ ช่วยขุดหาอาหาร และเป็นจุดดึงดูดความสนใจของช้างตัวเมียได้อีกด้วย.งาช้างสามารถแยกได้ว่าช้างตัวไหน …