List of elephant

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย มีช้างอยู่ภายใต้การดูแลทั้งหมดสิบเจ็ดตัวจากเดิม เจ็ดตัว แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ตัวกาญจนบุรีจำนวน 8 ตัว และภูเก็ตจำนวน 2 ตัว 

เจ้าหญิง เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 5006-0-0000418
เจ้านาง เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 6305-0-0000055
บุญชู เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 7004-0-0000034
พังทับทิมสยาม เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000126
พังไอโกะ เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000012
พังต้อยติ่ง เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000024
พังเพชรมณี เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000124
ทองอำไพ เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 5006-5-0000437
พังจันทบูรณ์ เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-5-0000154
ซากุระ เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 5006-0-0000411
พลายสุดใจ เพศผู้ เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000034
พลายกระเป๋า เพศผู้ เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000120
พลายวาเลนไทน์ เพศผู้ เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000009
พลายสุรินทร์ เพศผู้ เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000076
พลายเสก เพศผุ้ เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000080
พังเบญจมาศ เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000017
พังสุพรรณิการ์ เพศเมีย เลขประจำตัวช้าง ช 1401-0-0000145

เจ้าหญิง ช้างที่แก่ที่สุดภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ในอดีตเธอเคยเป็นช้างที่ถูกใช้ในอุสหกรรมป่าไม้ ตลอดชีวิตไว้สาวของเธอเธอต้องใช้ร่างกายอย่างหนักในการลากไม้ เราจึงให้การช่วยเหลือเธอ โดยรับเธอเข้ามาดูแล และให้เธอได้ใช้ชีวิตในไวชราของเธอ โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป 

Jao Ying 

  Jao Ying is the largest and oldest elephant in our park. Jao Ying in the Thai language stands for a princess. Exactly, it is because her characters are gorgeous and charming. In the past, Jao Ying was a working animal at the border area of Tak province. She had to drag large and heavy logs every day. In addition, Jao Ying was hit by her owner when she did something wrong or did not obey. Although she was rescued by us and we take care of her as much as possible, she is still aggressive because of her terrible past. However, we want Jao Ying to be happy and spend the time in our park happily ever after.

เจ้าหญิง

เจ้านาง เป็นช้างที่ถูกเจ้าของเก่าฝึกฝนอย่างทารุณ จนเธอสามารถรับคำสั่ง และอยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขี่เธออย่างปลอดภัย นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมนักในการฝึกฝนช้าง เราจึงขอรับเธอเข้ามาดูแลเพื่อให้เธอได้ใช้ชีวิตแบบที่เธอต้องการ 

Jao Nang

  Jao Nang is a big and gentle elephant that was rescued from an elephant riding camp. Her old owner bought her for work in the tourism industry. Jao Nang was a baby when she was severed from her mom. She had been trained to carry saddles and tourists since she was young. Jao Nang worked as an elephant riding for 30 years. You can see the scars on her hand and her back. Many people think that they are giant animals, just carrying a saddle doesn’t make any problem for them. Elephants are just like humans. When you carry something heavy for a long time. You will get health problems such as back pain. The same as elephants, except they have the health problem from carrying a hundred saddle weights with the tourist, they may get hurt from hooks that elephant keepers hook on their head. When Jao Nang got older and older, this work was too hard for her, but that owner still forced her to work every day. After we established Elephant Retirement Park Chiang Mai, Jao Nang was the second elephant that we rescued. And now she has been staying with us for 7 years, being a happy elephant again. After we rescued her, we renamed her Jao Nang. The name Jao Nang means princess in the Northern Thai language, just similar to her demeanor.

เจ้านาง

เบลล่า อดีตช้างโชว์ เธอประสบอุบัติเหตุจากการแสดง ทำให้ได้เราบาดเจ็บบริเวณข้อเท้า ส่งผลกระทบให้เธอไม่สามารถแสดงโชว์ได้อีกแล้ว และนี่คือเหตุผลที่มูลนิธิรับเธอเข้ามาดูแล 

Bella 

  Bella was born in 1998 at the elephant show camp in the central region of Thailand. She had to learn and train to perform since she was young. For good performance and good feedback from the audience, she had to do hard work. It was like a tragedy for her, she was forced to perform on the small chair that could not bear her weight, she fell from the chair and her left front leg was broken. It is lucky that she can walk again, but her leg will never be the same. Bella has a Thai name as Benjamas but it is too difficult to pronounce for foreigners, so she has a nickname that is shorter Bella. Bella was moved to Elephant Retirement Park after she had an accident. She is friendly, smart, and fast to adjust to new friends and the environment. She has a best friend here, her name is Lanna. They really look like sisters.

เบลล่า

บุญชู

Boon Choo is a big elephant. Her left hind leg is unequal. Although she has a leg problem, she has to do the hard work. We met Boon Choo when she could not work any longer before we accepted her to our responsibility.

She stayed with our family not too long. but she can fast adapt to our family. Boon Choo is happy now and no one forces her to do hard work anymore. However, her legs are a big problem that is beyond our ability, so we sent her to the elephant hospital in Lampang, for more good treatment.

บุญชู

Lanna

ลานนา ช้างน้อยที่เกิดและเติบโตในปางช้างซึ่งให้การดูแลช้างที่เคยถูกทารุน หรือทำงานหนัก เธอเติบโตมาท่ามกลางการดูแลอย่างดีของควาญช้าง และความรักของนักท่องเที่ยว ทำให้เธอเป็นมิตรและคุ้นเคยกับคน เราจึงดูแลเธอไม่ให้เธอได้มีชีวิตที่ยากลำบาก และถูกทารุนเหมือนแม่ของเธอ

Lanna was born in 2015, she was born on our campus. she was taken care of by Bella, so they are very close. Her habit is to be curious, friendly, naughtily, and smart. She can remember people whom she met before. When she loves someone, she will use her trunk to hook their arm to make a friendship. There are many people who have fallen in love with her since they first met. Lanna has been living with us for 5 years now. Besides Lanna, Ping, and Tong, we need to help another young elephant for a good life.

ลานนา

Ping and Tong

ปิง และตอง ช้างน้อยอีกสองเชือกที่ให้การช่วยเหลือ พวกเธอเกิดในแคมป์ช้างโชว์ เรารับเธอมาดูแลก่อนที่เธอจะถูกทารุน เผื่อฝึกฝนให้เธอทำการแสดงต่างๆ เหตุผลที่เราให้การช่วยเหลือลูกช้างนั้นเป็นเพราะว่าลูกช้างมีความจำที่ดี เธอจะจำสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดี หรือร้าย ดังนั้น การช่วยให้การเหลือพวกเธอก่อนที่จะได้รับความทรงจำที่ไม่ดีนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง 

 The newest baby elephant which we rescued from the elephant circus in Ayutthaya. It was very sad that we can help just 2 babies. After we rescued them, we gave them a new name as Ping and Tong. Ping is the name of a river in Chiang Mai which is very essential, while Tong is a banana leaf which is the leaves of fruit that elephants love the most, Ping and Tong are the same age, they were born in 2015. Moreover, they love to eat so much. their old elephant circus uses elephants to perform for tourists. They controlled the elephant to perform the show like playing football, painting including aerobics on the chair. The reason why we rescued the baby is that the baby elephant has good memories, they will remember those things and follow. Therefore, we helped them before they were abused and trained for the shows. Before we rescued them, they were taught to greet the tourists by bending down to greet the customers. Now they are the joyful elephant at our park.

    ปิง                                                       
ตอง