โครงการ ก่อสร้าง คลินิกช้าง ณ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

มูลนิธิช้างเอเชีย ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการปกป้องช้างไทยจากการทารุณของมนุษย์ โดยต่อต้านการทรมานช้างในทุกรูปแบบ เช่น การใช้งานช้าง ความรุนแรงต่อช้าง ซึ่งช้างในความดูแลของมูลนิธิจะเป็นช้างที่ถูกใช้เเรงงานมาก่อนทำให้มีสุขภาพที่ไม่ดีนัก ทางมูลนิธิฯ จึงอยากทำคลินิคช้างเพื่อรักษาช้างสุขภาพไม่ดีหรือพิการ และสำหรับรักษาช้างในเชียงใหม่ปัจจุบันมูลนิธิฯ ดูแลช้างอยู่ทั้งหมด 7 เชือก ช้างที่อยู่ในการดูแลทุกตัวมาจากการช่วยเหลือ โดยการซื้อต่อมาจากช้างที่ถูกนำไปแสดงและบาดเจ็บ ช้างต่างจังหวัดเพื่อลากซุง ยกตัวอย่างเช่น มีช้างหนึ่งตัวที่ปางได้รับอุบัติเหตุจากการแสดงโชว์จึงทำให้ขาหัก ทางปางช้างเราจึงซื้อต่อและนำมาดูแลภายใต้มูลนิธิของเรา

ก่อนหน้าจะมีวิกฤตโควิด19 จะมีหมอมารักษาช้างประจำทุกสัปดาห์ แต่จากสถานการณ์โควิดจึงทำให้มีรายได้ไม่มากพอที่จะให้หมอตรวจช้างประจำทุกสัปดาห์ จึงต้องเปลี่ยนเป็น 2-3 เดือน/1ครั้ง รายจ่ายสำหรับค่าอาหารและยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากผู้บริจาคทั่วไป เพื่อให้ช้างได้รับการรักษาทุกเดือน และได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ ปกติรายหลักของมูลนิธิฯ มาจากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่มูลนิธิฯ เป็นค่าเข้าและทำกิจกรรมร่วมกับช้าง เช่น ป้อนอาหารช้าง อาบน้ำให้ช้าง เดินเล่นในป่ากับช้าง เป็นต้น ซึ่งตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ทำให้แผนการสร้างคลินิคสำหรับรักษาช้างจึงหยุดชะงัก มีเพียงโครงสร้างที่เเล้วเสร็จเพียง 30% 

นอกจากนี้ คลินิคช้างของมูลนิธิฯ ยังช่วยรักษาช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิรักษ์ช้างไทย กาญจนบุรี + เอลลิเฟนท์รีไทร์เม้นปาร์คเชียงใหม่ + เอลลิเฟนท์ไวด์ไลฟ์แซงจูรี้ภูเก็ต แต่ตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลช้างที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิได้ทุกตัวเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเชิญหมอและค่ายาต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

  1. ต่อเติมโครงสร้างจากเดิมให้แล้วเสร็จ
  2. จัดซื้อยาสำหรับรักษาช้าง
  3. จัดงบประมาณในการเชิญสัตว์แพทย์มารักษาช้างที่ต้องได้รับการรักษา
  4. จัดหาอาหารและยาสำหรับช้างเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลช้างต่างๆ ในประเทศไทย