โรคในช้าง

.

แม้ว่าช้างจะมีรูปร่างใหญ่โต แต่ช้างก็เป็นโรคได้ เช่นเดียวกับคน และสัตว์อื่น ช้างที่อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ มีโอกาสติดโรคต่างๆจากสัตว์เลี้ยงได้ง่าย ส่วนช้างป่ามักจะเกิดเป็นฝี ที่เกิดขึ้นได้ง่ายจากการถูกหนามทิ่มตำผิวหนัง แล้วเกิดเป็นหนองบวมพองขึ้นมา 

.

นอกจากโรคอื่นแล้ว หนึ่งโรคที่สำคัญๆ ในช้าง คือ โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax) แอนแทรกซ์ ซึ่ง “บว่าเป็นโรคระบาดสำคัญโรคหนึ่งในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นได้ในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่า เช่น ช้าง เก้ง กวาง และสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ แพะ แกะ แล้วติดต่อไปยังคน และสัตว์อื่น เช่น สุนัข แมว” (กรมควบคุมโรค, 2021)

.

สาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus anthracis ช้างที่ป่วยจะมีอาการค่อนข้างรวดเร็ว คือล้มลงและตายทันที อาการที่ไม่รุนแรง คือ เบื่ออาหาร ไข้สูง ผุดลุกผุดนั่ง มีเลือดออกตามเยื่อบุผิว มีอาการบวมใต้หนัง อุจจาระปนเลือด ตายอย่างรวดเร็ว ห้ามเปิดผ่าซากโดยเด็ดขาด ควรจะเผาหรือฝังลึกๆ โรยด้วยปูนขาว ป้องกันสัตว์มาคุ้ยเขี่ย และควรสวมถุงมืออย่าให้เลือดสัตว์ถูกมือ รักษาโดยให้ยาปฎิชีวนะ และการป้องกันควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคแอนแทรกซ์ในแหล่งที่มีโรคระบาด โดยใช้วัคซินแอนแทรกซ์ของกรมปศุสัตว์ที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *