อายุขัยของช้าง

ช้าง มีอายุเฉลี่ยประมาณ 60-70 ปี นักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบอายุขัยระหว่างช้างเอเชียและช้างแอฟริกาแล้วพบ ว่า ช้างแอฟริกาที่ต้องผจญกับสัตว์ป่านานาชนิดและอาหารการกินที่ขัดสนกว่า ทำให้พวกมันเครียดและมีอายุขัยน้อยกว่าช้างเอเชีย อย่างไรก็ตาม มีบันทึกว่าประเทศญี่ปุ่นเคยมีช้างที่มีอายุมากที่สุดในโลกคือ 86 ปี

.

.

Elephants live an average of 60 years, depending on care, diet, and stress. Scientists have compared the life expectancy between Asian and African elephants, finding that African elephants, faced with a wider range of wildlife and poorer diet, make them more stressful and have lower lifespans than Asian elephants. However, it is recorded that Japan had the oldest elephant in the world for 86 years. In general, wild elephants live longer than elephants.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *