รู้หรือไม่น้องช้างสร้างป่าได้นะ

เป็นที่รู้กันดีว่าช้างเป็นสัตว์กินพืช ที่ทานอาหารค่อนข้างหลากหลาย นอกจากจะจำพวกผลไม้แล้ว งวงช้างที่สุดแสนจะสารพัดประโยชน์ยังเอื้อให้ช้างมีความสามารถกินพืชที่อยู่สูงได้อีกด้วย
.
อุจจาระหรือมูลสัตว์ คือ ส่วนหนึ่งที่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมได้ แต่อุจจาระยังคงมีพลังงานหลงเหลืออยู่กว่า 50% ของอาหารทั้งหมด นั่นหมายความว่าอาหารทุกอย่างที่สัตว์กินเข้าไป จะมีพลังงานส่วนหนึ่งหลงเหลือมาให้กับผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ สิ่งมีชีวิตหลายชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในอุจจาระ ตั้งแต่แบคทีเรีย เห็ดรา อุจจาระนั้นมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาหารที่กินเข้าไป เช่นลูกช้างจะกินมูลจากแม่ของมันเพื่อเพิ่มจุลชีพในลำไส้ (gut flora) เป็นต้น
.
เมล็ดพืชอาจพบได้ในอุจจาระของสัตว์ที่กินผลไม้ ข้อดีที่พืชออกผลก็เพื่อให้สัตว์กินผลไม้เข้าไปโดยที่ไม่รู้ว่าได้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปด้วย เมล็ดพืชจะเดินทางผ่านระบบทางเดินอาหารของสัตว์โดยที่ไม่ถูกย่อยและออกมาพร้อมกับอุจจาระ พร้อมที่จะงอกใหม่และยังได้ปุ๋ยของมันเอง อุจจาระจึงไม่ถูกนับเป็นของเสียเนื่องจากไม่ผ่านการย่อยระดับเซลล์
.
ฉะนั้นแล้วหากช้างหายสาบสูญไปจากป่าของเมืองไทยก็น่าจะกระทบต่อความอยู่รอดของต้นไม้หลายๆชนิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน เพราะช้างเป็นสัตว์ที่หากินเป็นบริเวณกว้าง และทานอาหารหลายชนิด ถ่ายไว้ที่ไหนเป็นย่อมเป็นต้นพืชงองกเงยขึ้นมาได้ ช้างจึงเป็นสัตว์ที่ช่วยขยายพันธ์พืช และสร้างต้นไม่เพิ่มได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
.
.
http://www.sfzoo.org/announcements/the-scoop-on-poop-opening-day (Sanfrancisco Zoo&Garden, 2014)
https://www.atlasobscura.com/articles/elephant-dung-specialty-paper-sri-lanka (RATHNAYAKE, 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *