ค่ายอาสาช้างช่วยน้อง

ค่ายอาสา “ช้างช่วยน้อง” โดยมูลนิธิ Elephant Sanctuary Asia Foundation‘โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน’ระหว่างที่ 15-16 มกราคม 2564

จุดประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้

– เพื่อช่วยเหลือน้องๆพื้นที่ห่างไกลโดยมอบเป็นสิ่งของ โดยการบริจาค”เสื้อผ้า”เป็นหลัก รวมถึง”สีน้ำมัน”สำหรับทาอาคารเรียน (หากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคอย่างอื่นสามารถบริจาคได้ตามที่เห็นสมควร) ท่านสามารถนำของที่จะบริจาคมาเองหรือส่งของมาไว้ที่มูลนิธิก่อนได้- ทาสีให้โรงเรียน- พัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

– เงินที่เหลือจากการหักต้นทุนทั้งหมดแล้วจะนำไปช่วยเหลือช้างไทยที่ขาดแคลนอาหารและยารักษาจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่จัดส่งของ : 5 ถนน คชสาร ซอย 5 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ชื่อที่จัดส่ง : คุณปาลิตา แสนดี (บริจาคของช่วยน้อง)(0887331493)รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน : โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนจำนวน 53 คน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

( เลขที่บัญชี 532-266812-8) ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่08-87331493, 09-42374256 (Elephant Sanctuary Asia Foundation)เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. จันทร์ – ศุกร์#ช้างช่วยน้อง#ค่ายอาสา#ค่ายอาสาเพื่อเด็กบนดอย#จิตอาสา#ช่วยเหลือเด็กบบนดอย#ช่วยเหลือช้าง#มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย